Bezpečné přípravky na údržbu jezírkové vody

Bezpečné přípravky na údržbu jezírkové vody

Publikováno 01.03.2023, Obchod LiMi Koi

Bezpečné přípravky na údržbu jezírkové vody V dnešní době je na trhu celá řada přípravků, které nám pomáhají v jezírku udržet čistou a pro všechny živé organismy kvalitní vodu. V případě koupacích jezírek není situace při použití přípravků na údržbu vody tak složitá, zatížení vody není tak velké jako když se v jezírku prohánějí koi kapři. 


Okrasné jezírko s koi kapry je zatíženo mnoha faktory. Ať už samotnými rybami tak UV zářením a jiným. Zde je velmi důležité přemýšlet jak a co použít. Jako chovatele koi kaprů mě především zajímá, zda budou přípravky, které použiji fungovat a jaký budou mít vliv na ryby. Beze sporu jednou z nejdůležitějších věcí, která by ve vodě neměla chybět jsou filtrační a jezírkové bakterie. Na vysvětlení funkčnosti bakterií v jezírku jsme poprosili odborníka z firmy Home Pond.

Bakterie v jezírku vytvoří biofilm, který odbourává živiny, čímž čistí vodu od nečistot. Biofilm je malá laboratoř pracující nejen se sloučeninami dusíku, kde dochází k nitrifikaci a následné denitrifikaci. Bakterie do jezírka Home Pond navíc nelze předávkovat.Snadno tak s našimi produkty vyřešíte problém se zakalenou vodou v jezírku, problém po přívalových deštích, s částečnou obměnou vody, s nadměrným překrmením ryb, po léčebných kúrách ryb, s likvidací vláknitých řas, s odstraněním zelené vody a po vniknutí nečistot do jezírka.

Pro kvalitní a čistou vodu v jezírku startovací (nitrifikační) bakterie - FILTER POND, sezonní bakterie BACTER POND a pro vodní obyvatele rybí probiotické bakterie PROBIOTIC POND. Bakterie Home Pond nesmí v čistém a zdravém jezírku chybět! Rybí probiotické bakterie zvyšují počet a druhy jak ve střevní mikroflóře, tak i mikroflóru rybího těla. To vše vede k lepší imunizaci a odolnosti ryb na vnější vlivy ať už na patogeny potenciálních onemocnění či odolnost vůči stresovým faktorům. Je známo, že bohatá střevní mikroflóra ryb produkuje látky, které v krevní plazmě pomáhají stimulovat imunitní odezvu na viry, které vyvolávají neléčitelná onemocnění jako jarní viremii či KOI herpes virus. Tyto uvedené virové infekce ryb doprovází bohužel vysoká mortalita i přes 95 %. Klimatické výkyvy posledních několika let, suchá horká léta a mírné zimy, začínají dělat vrásky nejednomu chovateli ryb v jezírku. Ryby se i několikrát během zimy probouzejí a ukládají opět k hibernaci. Tyto nestabilní podmínky jsou velkým stresovým faktorem a jsou velmi náročné na zdravotní stav chovaných ryb. Nemalou starost majitelům jezírek způsobují řasy. Musíme si uvědomit, že zahradní jezírko je živý organismus, a i řasy k němu patří. Je vždy důležité mít růst řas pod kontrolou. I zde máme několik přípravků, které nám pomáhají, aby naše voda v jezírku byla kvalitní a vynikla v něm krása ryb. I na tuto problematiku se specializují v Home Pondu a pomohou nám objasnit, jak mít řasy pod kontrolou.

Vláknitá řasa je nejčastějším problémem většiny jezírek, ale patří přirozeně do vodního ekosystému už od nepaměti. Byl to totiž jeden z prvních organismů ve vodě. Když se vláknité řasy přemnoží, nejen že jezírko přestane lahodit oku, ale může být i nebezpečné pro ryby, protože dochází k razantním výkyvům pH i obsahu kyslíku. Vláknitá řasa je velmi jednoduchý organismus a je zastoupena mnoha desítkami druhů a barev. Pokud přemýšlíte jak na vláknitou řasu, máme pro vás odpověď. Jak tedy zničit vláknitou

řasu? Přirozenou cestou nelze vláknité řasy odstranit.

Pokud snížíme obsah živin sebelepší filtrací, změní se pouze jejich druhová skladba. Bohužel nejsou pravda ani informace, že vhodnou skladbou vodních rostlin zamezíte růstu vláknité řasy v jezírku. Jezírko je otevřený systém, kde neovlivníme intenzitu slunečního svitu, teplotu vody a spad živin do vody. Rostliny mohou zamezit růstu řas v uzavřeném systému jako je akvárium, ale to se podaří pouze zlomku zkušených letitých akvaristů. Jezírko je otevřený systém a takových podmínek zde dtosáhnout nelze. Účinně se vláknitá řasa odstraní pouze speciálními přípravky. Jedním z nich je KATA POND dokáže vyřešit věčný problém způsobený vláknitou řasou. Vláknitá řasa se objeví téměř ve 100 % jezírek všech typů, nepomůžou žádné technologie, řasa je prostě součást

vody od nepaměti, byl to jeden z prvních organismů ve vodě. Při používání přípravku KATA POND se negativní následky vláknité řasy v jezírku již neobjeví.

Řasy a sinice mohou vážně snižovat welfare chovaných ryb (pohoda zvířat v obecné rovině), proto KA-

TA POND působí pozitivně na prostředí ryb.